Diller

Yonetim

Müdür : Doç.Dr. Oğuz YAKUT
Telefon : +90 424-255 55 54
+90 424-237 00 00 - 8201
Faks : +90 424 255 53 67
E-Posta : oyakut@firat.edu.tr
    akademik bilgiler için tıklayınız.

Sevgili Öğrenciler,

    Yirmi yılın üzerinde bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, ülkemizin köklü meslek yüksekokullarından biridir. Kurulduğu günden bugüne emin adımlarla bilimin ışığında ilerleyerek yenilikçi ve ilkeli çizgisinden taviz vermeyen eğitim - öğretim anlayışıyla sosyal, paylaşımcı ve öz değerlerinin bilincinde  bireylerin yetiştirilmesinde görevini yorulmadan sürdürmektedir.

     Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlayan, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilen, iş dünyasının isteği doğrultusunda problemleri çözebilen, iletişime açık, liderlik yapabilecek çağdaş düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirir. Bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği eğitim faaliyetleri ile topluma hizmeti çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktadır. Ancak, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerinin yanı sıra toplumun değişen talepleri doğrultusunda geliştirilmesi en belirgin hedeflerindendir.

     Yüksekokulumuz; aklın ve bilimin üstünlüğünü, teknolojinin günümüzdeki önemini kabul eden ve çağımıza uygun teknik ara eleman yetiştiren bir okuldur.

 

 

Türkçe