Diller

Vizyonumuz

 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu; Çağdaş, donanımlı, milli ve manevi değerlere sahip, açık fikirli, yeniliklere açık, alanındaki gelişmeleri takip edebilen ve alanında yeni ufuklar açabilen, ülkenin kaynaklarını yine ülkenin yararına kullanan, dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla rekabet edebilecek özelliklere sahip, sorgulayan, analiz eden, uzmanlığa ve bilimselliğe önem veren, teknolojiyi en üst seviyede kullanan, serbest rekabet piyasası İş ortamında tercih edilen ara elemanlar yetiştirmektir.

Türkçe