Diller

Kalite Hedefimiz

 

Gelişen  dünya karşısında etkin, verimli, rekabetci,odaklanmış, farkındalık bilinci yüksek, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir Meslek Yüksekokul'u olmak amacı ile Bilimin evrensel ilkelerine ve Üniversitemizin yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekdeki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere; eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi sürekli iyleştirerek, değişim ve gelişmeyi sağlamak.

Türkçe