Diller

İç Kontrol Aşamaları

A- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 

     Standart 1- Standart 1-Etik Dğerler ve Dürüstlük
     Standart 2- Misyon
                        Vizyon
                        İdari  Görev Dağılımı
                        Organizasyon Yapısı
                        Akademik  Görev Dağılımı
                        Görev  Yetki ve Sorumluluklar
                        Hassas Görevler
     Standart 3- Personelin Yeterliliği
     Standart 4- Yetki Devri

B- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

     Standart 5- Planlama  ve Programlama
                         Amaç ve Hedefler
                         Performans Göstergeleri
     Standart 6- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                        Çalışma Odaları Salonlar ve Sınıfların Risk  Değerlendirilmesi
                        Öğrenci Disiplin Soruşturması Risk Matriksi
                        Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler
                        Sınava İtiraz işlemleri Risk Matriksi
                        

C- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

     Standart 7-  Kontrol Faaliyetleri ve Yöntemleri
     Standart 8- Süreçlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
                        Akademik İşler İş Akış Süreçleri
                        İdarı İşler İş Akış Süreçleri
                        Mali İşler İş Akış Süreci
                        Öğrenci  İş Akış Süreçleri
                        Öğrenci Disiplin Soruşturması Prosedürü
                        Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü
                        Teknik İşler İş Akış Süreçleri
                        İş Sürecindeki İmza ve Onay Mercileri
                        Vekil Personel
     Standart 9- Görevler Ayrılığı
     Standart 10- Hiyeraşik Kontrolller
     Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği
     Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

D- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

     Standart 13- Bilgi ve İletişim
     Standart 14- Raporlama
     Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi
     Standart 16- Hata Üsülsüzlük ve Yolsuzlukların  Bildirilmesi

E-İZLEME STANDARTLARI

     Standart 17- Kontrolun Değerlendirilmesi
     Standart 18- İç Denetim

 

Türkçe