Diller

Komisyonlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  MESLEK YÜKSEKOKULU

KOMİSYON GÖREVLENDİRMELERİ

 

DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

             ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORKMAZ

Başkan

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi PınarDEMİR 

 

KALİTE KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Bedri YILDIRIM

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORKMAZ Üye Öğr. Gör. Nuriye Nur KAYA

Üye

Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ    

 

MEZUN ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Başkan

Öğr.Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

Üye

Öğr.Gör. A. Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Mustafa BEKEN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr. Gör. Emin ÜÇKARDEŞLER Üye Öğr. Gör. Şaile Tuğba ÖZTÜRK

 

GEÇİŞ VE UYUM KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Başkan

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

( BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ )

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Başkan

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Aytekin GÜLLE

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

 

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

( ELEKTRONİK VE  OTOMOSYON BÖLÜMÜ )

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORMAZ

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Buket KAYA

Üye

Öğr.Gör. Şükrü KARAASLAN

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

( ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ )

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

Üye

Öğr. Gör. Emin ÜÇKARDEŞLER

Üye

Öğr. Gör. Şükrü KARAASLAN

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

( YAPI DENETİMİ PROGRAMI )

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Ö. Muharrem TÜMEN

Üye

Öğr.Gör. Şaile ÖZTÜRK

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

(İNŞAAT TEKNOLOJİNERİ PROGRAMI)

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

(KİMYA TEKNOLOJİNERİ PROGRAMI)

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

Öğr. Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

Üye

Öğr. Gör. Şaile Tuğba ÖZTÜRK

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU  

   ( MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ )

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Bedri YILDIRIM

Üye

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

Üye

Öğr.Gör. A. Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Mustafa BEKEN

 

EĞİTİM KOMİSYONU                     

( TASARIM BÖLÜMÜ )

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr. Gör. Nuriye Nur KAYA

Üye

Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

 

İÇ KONTROL STANDARDI

HAZIRLAMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Öğr.Gör. Abdullah Melik 

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Öğr.Gör. Bedri YILDIRIM

 

İÇ KONTROL STANDARDI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Buket KAYA

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan Aytaç KORKMAZ

Üye

Öğr.Gör. Esma OK

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

 

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr. Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Öğr.Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

 

 

 

 

FAALİYET RAPORU VE STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORMAZ

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Öğr.Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

Üye

Öğr.Gör. Mustafa BEKEN

Üye

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

ÖĞRENCİ  TEMSİLCİLİĞİ VE KONSEYİ SEÇİM  KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi  Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

 

BURS KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Öğr.Gör. Emin ÜÇKARDEŞLER

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

 

DİLEK VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin GÜLLE

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

 

ORYANTASYON KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Başkan

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Buket KAYA

 

 

SANAYI İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Öğr. Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr. Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr. Gör. A. Melik ÖZEN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ Üye Öğr. Gör. Esma OK

 

WEB VE BİLGİ TEKNOLOJİSİ KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Üye

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

Üye

Öğr. Gör. Nuriye Nur KAYA

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr. Gör. Esma OK

Üye

Öğr.Gör. Emin ÜÇKARDEŞLER

Üye

Öğr. Gör. Maksut SELOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Mustafa BEKEN

Üye

Öğr. Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

 

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJE KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORKMAZ

Üye

Öğr.Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Üye

Öğr. Gör. Şükrü KARAASLAN Üye Öğr. Gör. Semih DİKMEN

 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE AKADEMİK ETKİNLİKLER KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Başkan

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Öğr.Gör. Nuriye Nur KAYA

Üye

Öğr.Gör. Esma OK

 

 

 

 

 

 

STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KURULU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

 

Başkan

Prof. Dr. Servet YILDIZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Bilgisayar Teknolojisi Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORKMAZ

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

İnşaat Bölüm Başkanı

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

İnşaat Teknolojisi Program Başkanı

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı

Üye

Öğr.Gör. Bedri YILDIRIM

Makine ve Metal teklonojisi Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

Elektirik ve Enerji Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Nuriye Nur KAYA
Tasarım Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Esma OK
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Teknolojisi

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI  STAJ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAMAN

Üye

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Aytekin GÜLLE

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

 

ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ STAJ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORMAZ

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Sevcan AYTAÇ KORMAZ

Üye

Öğr.Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

 

 

YAPI DENETİMİ PROGRAMI STAJ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Ö. Muharrem TÜMEN

Üye

Öğr.Gör. Şaile ÖZTÜRK

 

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI STAJ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet COŞKUN

Üye

Öğr.Gör. Engür Esen AKARSU

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

 

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI STAJ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

Öğr.Gör. İlknur YIRTAR DÜŞÜKCAN

Üye

Öğr.Gör. Mustafa BEKEN

 

KAYNAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI STAJ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

 

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Bedri YILDIRIM

Üye

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

Üye

Öğr.Gör. A. Melik ÖZEN

 

 

ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ  PROGRAMI KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr. Gör. Abdulsamed GÜNEŞ

Başkan

 

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Pınar DEMİR

Üye

 

Üye

Öğr.Gör. Abdullah Melik ÖZEN

Üye

 

 

SPORTİF FAALİYETLER  KOMİSYONU

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

GÖREVİ

 ÜNVANI ADI VE SOYADI

Başkan

Öğr.Gör. Semih DİKMEN

Başkan

Öğr.Gör. Taner DURMAZ

Üye

Öğr.Gör. Bahattin SARI

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Aytekin GÜLLE

Üye

Öğr.Gör. Maksut SELOĞLU

Üye

Öğr.Gör. Ömer Muharrem TÜMEN

 

 

Türkçe