Diller

Faaliyet Toplantısı Yapıldı

17.09.2018 tarihinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO olarak geçmiş dönemde yapılan faaliyetler ve gelecek dönemlerde yapılacak faaliyetler üzerine toplantı yapıldı. Toplantıya Okul Müdürü Prof. Dr. Servet YILDIZ başkanlık ederken tüm akademik ve idari kadro toplantıda hazır bulundu. Toplantıda okulumuzun 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda gelecek dönem yapılacak etkinlik, proje ve faaliyetler hakkında rapor hazırlanması istendi. Komisyon faaliyetlerinin günlük toplantılarla raporlaştırılması karara bağlandı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak, okul marka bilinilirliğimizi yükseltmek, akademik faaliyetlerin sayısı ve niteliğini artırmak için ilgili komisyonlara görevler verildi.