Diller

Staj Hakkında

 Staj Takvimi ve Uyulması Gereken Kurallar

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJLARDA UYULACAK KURALLAR ve STAJ TAKVİMİ

 

Staj Yapılacak İş Günü

Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30

 

 

  1. Staj süresi 30 (Otuz) iş günüdür. Haftada en fazla 6 iş günü çalışılabilir. Stajın yaz aylarında yapılması esastır, ancak devam mecburiyetinin olduğu herhangi bir dersi kalmayan öğrenciler, dönem içinde de staj yapabilirler. Yaz okuluna devam etmek isteyen öğrenciler, yaz okulu ile aynı anda staj yapamazlar.
  1. Stajlar bahar dönemi sonunda yapılacaktır. Öğrenci staj yapmak istediği işletmeyi/işyerini, bölüm/program sorumlusuna bildirmek zorunda olup staj yerinin program/ bölüm sorumlusu tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.
  1. Öğrenciler, staj defterinin içerisinde bulunan “İşyeri/Kurum Başvuru Formu (Form No:2)” ile ” staj sözleşmesini (3 NÜSHA HALİNDE)” staj yapılacak kuruma onaylatarak, SGK işlemleri için gereken evraklarla birlikte her yılın 01 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında bölüm/program sorumlularına teslim edecektir.
  1. Staj yapacak öğrencilerin SGK işlemleri MYO Müdürlüğünce başlatılacaktır.
  1. Staj süresince öğrenci için SGK kaza sigortası yaptırılacağından ve SGK’ ya staj yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler staja başlamadan bildirileceğinden staj tarihleri değiştirilmeyecektir.

Staj Defterini indirmek için tıklayınız.
İşyeri Staj Sözleşmesini indirmek için tıklayınız.
Staj Süreci İş Akış Şeması için tıklayınız.

 

Türkçe