Diller

Bilgisayar Programcılığı Programı Program Çıktıları

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (2018 Müfredatı)

 

  1. Problem çözümü algoritma ve akış şemaları oluşturup, programlar yazabilir.
  2. Görsel, nesne tabanlı programlama dillerini kullanarak görsel programlar yazabilir.
  3. Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespitini ve çözümünü yapabilir.
  4. Program yazımında kullanılan editör ve derleyicileri kurabilir ve yönetebilir.
  5. Kullanıcı ve sunucu taraflı dinamik web sayfaları yapabilir.
  6. Kullanıcı ve sunucu taraflı veri tabanı tasarlayabilir ve yönetebilir.
  7. Ağlar hakkında genel bilgiye sahip olur, her türlü bilgisayar ağını kurabilir ve yönetebilir.
  8. Problem tanımlama, uygun araştırma teknik ve yöntemlerini uygulama, veri toplama ve analiz edebilir.
  9. Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlar, geliştirir ve uygulamak için multimedya yazılım programlarını kullanabilir.
  10. Kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kurar, yönetebilir.

 

Türkçe