Diller

Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı Ders Listesi ve İçerikleri

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MYO

GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

(2018-2019 Müfredatı)

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI (I. YARIYIL)

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRD101

Türk Dili-I

2

0

2

Z

2

YDİ101

Yabancı Dil-I

2

0

2

Z

2

MAT101

Matematik-I

3

0

3

Z

4

OGT101

Teknik Resim

3

2

3

Z

4

OGT103

Temel Elektrik Bilgisi-I

3

0

4

Z

4

OGT105

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

3

0

3

Z

4

OGT107

Temel Tesisat İşlemleri-I

3

1

4

Z

5

OGT109

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

2

2

3

Z

2

OGT111

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

Z

3

 

TOPLAM

23

5

26

 

30

 

           

                                                                                                

1. SINIF BAHAR YARIYILI (II. YARIYIL)

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

TRD102

Türk Dili-II

2

0

2

Z

2

YDİ102

Yabancı Dil-II

2

0

2

Z

2

MAT102

Matematik-II

3

0

3

Z

4

OGT102

Temel Tesisat İşlemleri-II

2

2

3

Z

5

OGT104

Kalite Güvence ve Standartları

3

0

3

Z

4

OGT106

Temel Elektrik Bilgisi-II

3

0

3

Z

5

OGT108

Malzeme Bilgisi

3

0

3

Z

4

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

22

2

23

 

30

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden iki tane seçilecektir.)

OGT110

Meslek Etiği

2

0

2

S

2

OGT112

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

2

0

2

S

2

OGT114

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler

2

0

2

S

2

                 
 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI (III. YARIYIL)

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

AIT201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

Z

2

OGT203

Doğalgaz Tesisatı Uygulama Esasları

3

0

4

Z

4

OGT205

Alternatif Enerji Kaynakları

3

0

4

Z

3

OGT207

Boru Kaynakçılığı

3

1

4

Z

3

OGT209

Staj Değerlendirme

0

2

2

Z

6

OGT211

Mesleki Uygulama Eğitimi-I

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

15

20

28

 

30

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden iki tane seçilecektir.)

OGT213

Termodinamik

2

0

2

S

2

OGT215

Bakım Arıza ve Onarım

2

0

2

S

2

OGT217

Girişimcilik

2

0

2

S

2

 

 

 

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI (IV. YARIYIL)

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/S

AKTS

AIT202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

Z

2

OGT204

Ölçme ve Kontrol Teknikleri

3

0

3

Z

4

OGT206

Proje Hazırlama Teknikleri

3

0

3

Z

3

OGT208

Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım

2

1

2

Z

4

OGT210

Sıhhi Tesisat

2

1

3

Z

3

OGT212

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

Z

2

OGT214

Mesleki Uygulama Eğitimi-II

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

18

18

27

 

30

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden iki tane seçilecektir.)

OGT216

Etüd, Proje ve Teknikleri

2

0

2

S

2

OGT218

Isıtma Sistemleri

2

0

2

S

2

OGT220

İşletme Yönetimi

2

0

2

S

2

 

 

  Kısaltmalar: Z = Zorunlu ders; S = Seçmeli ders; T = Teorik ders saati; U = Uygulama ders saati;

                       K = Dersin kredisi; AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistem

 

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI   

 

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

2

Z

2

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

TRD101

Türk Dili-I

2

0

2

Z

2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

YDİ107

Yabancı Dil-I

2

0

2

Z

2

Belirteçler; ön hal edatlar, yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

 

MAT101

Genel Matematik

3

0

3

Z

4

Kümeler, sayılar, modüler aritmetik, cebir kavramı, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri, parabol ve grafiği, parçalı doğrusal fonksiyon  ve grafiği, mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, üstel fonksiyonlar, logaritma .

 

OGT101

Teknik Resim

2

2

3

Z

4

Teknik çizimin Temel Esasları, Ölçekli çizim, Ölçülendirme, Geometrik çizimler, Düzlemin izdüşümü, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Düzlemlerin arakesiti, Basit parçaların perspektifi, Temel görünüş çizimleri.

 

OGT103

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

3

Z

3

İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.

 

OGT105

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

2

0

3

Z

4

 

Fiziksel Büyüklükler ve Boyut Analizi (Temel ve Türev Büyüklükler, Birim Sistemleri,   Birim dönüşümleri). Skaler ve Vektörel Büyüklükler (Skaler nicelikler, Vektör-el nicelikler, Vektör bileşenleri, Birim vektörler, Vektör işlemleri). Statik (Kuvvetler, Kütle, Hacim, Yoğunluk, Kütle ve Ağırlık Merkezi, Denge, Moment). Statik (Kuvvetler, Kütle, Hacim, Yoğunluk, Kütle ve Ağırlık Merkezi, Denge, Moment). Kinematik (Yol, hız, zaman kavramları arasındaki ilişki, İvmeli ve İvmesiz hareketler, hareketlerin grafiksel temsili, yörüngesel hareket). Dinamik (Newton’un I, II ve III Hareket Kanunları, Sürtünmeli Hareket). Dinamik (Newton’un I, II ve III Hareket Kanunları, Sürtünmeli Hareket). İş, Güç ve Enerji (İş Tanımı, Kinetik ve Potansiyel Enerji, Verim, Diğer Enerji Türleri)

Elektrik ve Manyetizma (Elektrik Yükleri, Elektriklenme, Coulomb Kanunu, Akım,   Potansiyel, Ohm Kanunu, Direnç, Dirençlerin Bağlanması, Mıknatıslanma). Elektrik ve Manyetizma (Elektrik Yükleri, Elektriklenme, Coulomb Kanunu, Akım,   Potansiyel, Ohm Kanunu, Direnç, Dirençlerin Bağlanması, Mıknatıslanma). Madde Yapısı ve Özellikleri (Tanımlar, Oksitlenme, Kırılganlık, Esneklik, Genleşme ve Boyca uzama). Katılarda ve Akışkanlarda Basınç (Tanımlar, U-tüpü, Açık hava basıncı, Basınç ölçerler).

 

OGT107

Temel Tesisat İşlemleri-I                                                                                     

3

1

4

Z

4

Temel işlemler, ölçü alma yöntemleri, diş açma, boru kesme, raybalama, elektro füzyon kaynak yapma, mekanik tesisat alet ve ekipmanları uygun kullanımı ve bakımı, boru işçiliği, kaynak işlemleri, ölçme bilgisi ve ölçme cihazları.

 

OGT109

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

2

0

2

S

2

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

 

OGT111

Girişimcilik

2

0

2

S

2

Girişimcilik kavramı ve tarihsel gelişimi, Girişimciliğin özellikleri, Girişimsel karar verme süreci, Küçük işletmelerin kuruluş süreci, Küçük işletmeler ve işletme çeşitleri, Kuruluş yeri seçimi, Küçük işletmelerde Yönetim, Pazarlama ve Finansman, İş planı hazırlama, İşletmelerde iflas.

 

OGT113

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

S

2

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapımı, araştırma sonuçlarını değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürülmesi, sunuma hazırlık yapılması ve sunum.

 

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

AİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

2

0

2

Z

2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

 

TRD110

Türk Dili -II

2

0

2

Z

2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

YDİ108

Yabancı Dil -II         

2

0

2

Z

2

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler; might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to,-ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

 

 

 

MAT102

Matematik-II                                                                                  

3

0

3

Z

3

İntegral, integral yardımı ile alan, hacim hesapları, integral yardımı ile ağırlık merkezi hesaplamaları, diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem çözümleri, hata ve hata çeşitleri, lineer denklem sistemlerin çözümü, eğri uydurma yöntemleri, interpolasyon teknikleri.

 

OGT102

Temel Tesisat İşlemleri-II

2

1

3

Z

4

Sacları kesmek, sacları perçinlemek, sacları kenet yapmak, sacları puntalamak, sacları lehimlemek, çelik boruları kesmek, çelik borulara diş açmak, bağlantı parçası sıkmak, sıva üstü tesisat yapmak, sıva altı (ankastre) tesisat yapmak, boruları kesmek, raybalamak, muf açmak, havşa açmak, rakor ile birleştirmek, bükmek, presle birleştirmek, bakır boruyu sert lehime hazırlamak ve sert lehim yapmak, plastik boruları kesmek ve plastik boruları füzyon kaynağı ile birleştirmek.

 

OGT104

Kalite Güvencesi ve Standartları

2

0

2

Z

3

Kalite Kavramı, Standart ve  Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

 

OGT106

Temel Elektrik Bilgisi

2

0

2

Z

3

Statik Elektrik, akım ve gerilim, direnç ve çeşitleri, Ohm Kanunu, Güç, Enerji,Verim ve elektriksel güç kaynakları, Kirchhoff kanunları seri devre ve paralel devre, Seri ve paralel tek kaynaklı devrelerin çözümleri, Devre çözüm yöntemleri, Devre teoremleri.

 

OGT108

Malzeme Bilgisi

3

0

3

Z

4

Malzemeni tanımını, malzemelerin sınıflandırılma esaslarını ve malzemelerin temel özelliklerini kavrayabilme. Çekme uzama diyagramını yorumlayabilme, çekme uzama diyagramındaki önemli noktalara göre malzeme özelliklerini belirleyebilme ve ilgili deneyleri yapma.

 

OGT110

Meslek Etiği

2

0

2

S

2

Etik ve ahlak kavramlarını inceleme; etik sistemlerini inceleme; ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri inceleme; meslek etiğini inceleme; mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını inceleme; sosyal sorumluluk kavramını inceleme.

 

OGT112

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

2

0

2

S

2

Güneş enerjisi sistemleri, Güneş enerjisi ile çalışan ısıtma, soğutma sistemleri,Güneş pilleri ve hücreler. Meskun mahallere güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu.

 

 

 

 

 

 

 

OGT114 Havalandırma Sistemleri                                               2     0    2        S           2

Havalandırma sistem elemanlarının seçimi, havalandırma sistem elemanlarının montajı, havalandırma kanalları imalatı, havalandırma kanalları montajı, havalandırma kanalları yalıtımı, havalandırma sistemlerinde ölçüm.

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI  

 

OGT201

Boru Kaynakçılığı

3

1

4

Z

4

Oksi-asetilen kaynağı, Elektriğin temel ilkeleri, Elektriğin temel kanunları, Elektrot tutuşturma ile kaynak, Elektrik ark kaynağı, Oksi - asetilen düzlem parça kaynağı, Oksi - asetilen boru kaynağı, Elektrik - ark düzlem parça kaynağı, Elektrik - ark boru kaynağı.

 

OGT203

Doğal Gaz Tesisatı

3

1

4

Z

4

Doğalgaz proje bilgisi, doğalgaz hattı topraklama kuralları, tranşe hattı ve katodik koruma teknikleri, ana kesme vanası, Doğalgaz ve Tesisatında kullanılan vanalar, bina dağıtım hattı, doğalgaz besleme hattı.

 

OGT205

Alternatif Enerji Kaynakları

3

1

4

Z

4

Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı, muayene çukurları, zeminden numune alma yöntemleri, su içeriği, zemin inceleme tutanağı, ıslak elek analizi, ince taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, orta ve iri taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, tabii birim hacim ağırlığı (kum konisi metodu), ince taneli zeminlerin dane çapı dağılımı (hidrometre metodu), Casagrande cihazı ile likit limit deneyi, koni batma cihazı ile likit limit deneyi, plastik limit deneyi, rötre limiti deneyi

 

OGT207     Bakım, Arıza ve Onarım                                                   2      1      3          Z       4

 

 

 

 

 

 

Araç, gereç ve ekipman bilgisi, akışkan bilgisi, malzeme bilgisi cihaz bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi, mesleki fizik bilgisi, mesleki matematik bilgisi, mesleki terim bilgisi, problem çözme yeteneği, teknik resim bilgisi, cihaz bilgisi, doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz ve Tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, işyeri çalışma prosedürleri bilgisi.

 

 

OGT 209

Staj Değerlendirme 

0

2

2

Z

6

Stajın defterlerinin değerlendirilmesi ve sunumu.

 

OGT 211      Mesleki Uygulama Eğitimi-I                                      0     8     4        Z             6

Program ile ilgili bir işyerinde haftada 1 işgünü olmak üzere 14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanlarının tanıtılması, üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, endüstri firmalarının tanıtılması.

OGT 213

Mesleki Yabancı Dil –I

2

0

2

S

2

Gaz ve tesisatı çeşitleri ve kurulumu, Elektrik ve enerji teknolojisi teknik terimleri, Elektrik ve enerji teknolojisi çeşitleri, Elektrik ve enerji malzemeleri, Gaz ve tesisatı genel terimleri, Gaz ve tesisatı malzeme ve ekipmanları, Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı.

OGT 215

Doğalgaz Dağıtım Hatları

2

0

2

S

2

 

Akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Standart ölçü bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İlkyardım bilgisi, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, Malzeme bilgisi,  Mesleki fizik bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Gazlı doğalgaz şebekesinde operasyonlara ait bilgileri, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Redresörün devreden çıkarılması/alınması bilgisi, Akışkan bilgisi, İletişim yeteneği akışkan bilgisi, Araç, gereç ve ekipman bilgisi, Doğalgaz şebeke tesisat bilgisi, Doğalgaz tesisatı uygulama yönetmelik ve şartnameleri bilgisi, İletişim yeteneği, İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Test bilgisi, İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi, Mesleki terim bilgisi, Mesleki matematik bilgisi

 

OGT 217

Termodinamik

2

0

2

S

2

Termodinamiğin temel terimleri, Sistem, çevre, Hal değişimi, Saf maddenin termodinamik özellikleri, İdeal gaz denklemi, Çevrim, birim sistemlerİ, Özgül hacim, yoğunluk, basınç, PV, PT bağıntıları, Termodinamiğin kanunları, Termodinamiğin sıfırıncı kanunu (ısıl denge), Termodinağin I. Kanunu, Termodinamiğin II. Kanunu, İş, güç, verim ifadeleri, Hal değişimlerinde iş, P-V diyagramları, İş ve ısı kavramları, iş ve ısı dönüşümleri, İzokor Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, İzobar Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, İzoterm Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Adiyabatik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Politropik Dönüşüm Sürecinin incelenmesi, Kondüksiyon Isı Transferi, Konveksiyon Isı Tranferi, Radyasyon Isı  İletimi.

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI    

OGT 202

Ölçme ve Kontrol Teknikleri

2

1

3

Z

4

Boyut ve açı ölçümünde kullanılan hassas ölçme ve kontrol aletlerini tanımak. Makinacılıkta kullanılan kumpas, mikrometre, komparatör gibi temel ölçme aletlerini okuyabilmek. Toleransları belirleyebilmek.

 

OGT 204

Meslek Resmi

2

2

3

M

4

Tesisat teknik çizimin temel esasları, tesisat sembolleri ve kullanımı, ölçekli çizim, ölçülendirme, düzlemin izdüşümü, geometrik cisimlerin izdüşümü, düzlemlerin arakesiti, temel görünüş çizimleri.

 

OGT 206

Proje Hazırlama Teknikleri

2

1

3

Z

4

Proje konusu, ihtiyaç analizi ve iş programı, kaynak araştırması, proje yürütülmesi, proje sunumu, proje dosyalama, projelerin teslimi.

 

OGT 208

Bilgisayarla Destekli Çizim ve Tasarım                                                                

2

0

2

Z

4

Tasarım konusu, paket program kurulumu, paket programın çalıştırılması, veri toplama, veri girişi, analiz yaptırma, program çıktıları.

 

OGT 210

Sıhhi Tesisat

2

1

3

Z

4

Temiz su hakkındaki temel bilgiler , suyun kaynaktan alınması, değişik özellikteki suyun kullanılır hale getirilmesi. Sıhhi tesisatta kullanılan bütün sistemleri , şehir temiz su şebekesinden başlamak üzere, yangın ve yağmur tesisatlarına kadar bina sıhhi tesisat sistemlerinin ve sıhhi tesisatta kullanılan malzemelerin anlatımı, tanıtımı. Tesisatta kullanılan genel semboller ve anlamları. Islak mekanlara sıhhi tesisat malzemelerin yerleştirilesi.

 

 

 

OGT 212

İklimlendirme Tekniği

2

0

3

Z

3

Psikrometrik diyagram ve temel psikrometrik işlemler, Yaz ve Kış klimasının psikrometrik diyagramda gösterilmesi, Mahallin pratik ısı yükü hesabı, Bireysel klima cihazları ve secimi, Kablo kesiti ve sigorta secimi, Pencere tipi klimalar, Split tip klima cihazları, Kanallı split tip klima cihazları.

 

 

OGT 214      Mesleki Uygulama Eğitimi-I                                 0      8        4         Z      4

Program ile ilgili bir işyerinde haftada 1 işgünü olmak üzere 14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanlarının tanıtılması, üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, endüstri firmalarının tanıtılması.

 

 

OGT 216

Mesleki Yabancı Dil –II

2

0

2

S

2

Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Doğalgaz teknolojisi teknik terimleri, Doğalgaz kullanım alanları, Doğalgaz ihbar ve haberleşme, Doğalgaz tesisat montaj ekipmanları, Doğalgaz tesisat kurulumu (bina içi), Doğalgaz ısıtma sistemleri, Doğalgaz şebeke tesisat kurulumu, Doğalgaz güvenli çalışma kuralları, Doğalgaz tesisat malzemeleri ve kullanımı.

 

OGT 218

Isıtma Sistemleri –I

2

0

2

S

2

 

Isı kaybı hesaplama, Kat kalorifer tesisatı cihaz seçimi, Boru seçimi, Isıtıcılar, Isıtıcı montaj aparatları, Isıtıcı montajı, Sistemi devreye alma, Kat kalorifer kazanları, Kazan tesisatları, Baca bağlantısı, Kombi cihazları, Kombi cihazlarını montajını yapma, Kombi baca bağlantısı, Mobil Isıtma, Plastik kılıflı boru tesisatı, Mobil tesisat ısıtıcı montajı, Tesisatı test etme, Sistemi devreye alma.

 

OGT 220

İşletme Yönetimi

2

0

2

S

2

Dersin amacı, işletme ve işletme yönetiminin temel kavramlarını ve amaçlarını öğretmek, çevre ile ilişkilerini saptamak, işletmelerin sınıflandırmasını yapmak, işletmenin kuruluş aşamalarını sıralamak, işletme fonksiyonlarını öğretmek, liderlik ve yönetim konularında bilgi vermektir.

 

Türkçe