Diller

Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı Genel Bilgiler

     ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

     Bölümümüz, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu elektrik, enerji ve genel tesisat alanlardaki mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, günün teknolojisini takip eden ve mühendisler ile iş gücü personeli arasında köprü görevi gören nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

     Günümüzde, donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümümüzden başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilerimiz genel tesisat, enerji üretimi iletimi ve dağıtımı, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde veya kendi işyerlerinde tasarımcı ya da uygulayıcı olarak istihdam imkanlarına sahip olacaklardır.

     Bölümümüz bünyesindeki Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programına ek olarak Elektrik Programı’nın açılması için YÖK’e gerekli talep ve başvurular yapılmış olup yakın zamanda açılması öngörülmektedir. Ayrıca yine bölümümüz bünyesinde Alternatif Enerji Kaynakları Programı’nın açılması içinde gerekli hazırlıkları başlatmış bulunmaktayız.

     Okulumuzda teorik ve uygulamalı mesleki derslere ek olarak 3. ve 4. Dönemlerde Mesleki Uygulama Eğitimi dersi de uygulanmaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz haftanın 2 günü tam gün fabrikalarda uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu uygulama ile organize sanayi bölgemizde bulunan fabrikaların öğrencilerimizi daha yakından tanımaları sağlanarak, sanayimizin ihtiyacı olan iş gücünü karşılamayı, öğrencilerimize de ek istihdam oluşturmak amaçlanmıştır.

     Bölümümüz öğrencileri  Açık Öğretim Fakültesine yatay geçiş ile geçebildikleri gibi, DGS’de başarılı olmaları halinde eğitimlerine, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisleri, Telekomünikasyon Mühendisliği ve Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Fakülteleri’nin ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebilirler.

 

 

Türkçe