Diller

Yapı denetimi Programı Ders Listesi ve İçerikleri

 

Ek1. 2013 YAPI DENETİM MÜFREDATI

Ek2. 2016 YAPI DENETİM MÜFREDATI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MYO

YAPI DENETİMİ PROGRAMI

(2018-2019 Müfredatı)

1. SINIF   I.YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I

2

0

2

Z

2

TRD109

Türk Dili -I

2

0

2

Z

2

YDI107

Yabancı Dil -I

2

0

2

Z

2

MAT101

Matematik -I

3

0

3

Z

4

OYD101

Mekanik ve Statik

3

0

3

Z

4

OYD103

Teknik Resim

2

2

3

Z

4

OYD105

Yapı Malzemeleri

3

0

3

Z

3

OYD107

Yapı Teknolojisi

2

0

2

Z

2

OYD109

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

Z

2

OYD111

Proje Etüdü ve Uygulaması                                                                    

2

0

2

Z

2

OYD113

Şantiye Organizasyonu

2

0

2

Z

3

 

TOPLAM

25

2

26

 

30

 

             Kısaltmalar: T= Teorik ders saati, U= Uygulama ders saati,  K = Dersin Kredisi, Z = Zorunlu ders;                                                                       

                          S=  Seçmeli dersi, AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

1. SINIF   II. YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II

2

0

2

Z

2

TRD110

Türk Dili -II

2

0

2

Z

2

YDI108

Yabancı Dil -II

2

0

2

Z

2

MAT102

Matematik -II

3

0

3

Z

3

OYD102

Beton Teknolojisi ve Deneyleri

3

1

4

Z

4

OYD104

Yapı Statiği

2

1

3

Z

3

OYD106

Yapı  Denetimi

2

0

2

Z

3

OYD108

Mukavemet

2

0

2

Z

3

OYD110

Yapılarda Hasar

3

1

4

Z

4

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

25

3

28

 

30

OYD112

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

S

2

OYD114

Kalite Güvence Sistemi

2

0

2

S

2

OYD116

Girişimcilik

2

0

2

S

2

OYD118

Yerel Yönetimler

2

0

2

S

2

OYD120

Yapı Elemanları

2

0

2

S

2

 

       Açıklama: Z = Zorunlu ders, S = Seçmeli ders

 

 

 

2. SINIF   III. YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

OYD201

Betonarme

2

1

3

Z

3

OYD203

Yapılarda Onarım

2

0

2

Z

2

OYD205

Zemin Mekaniği

2

0

2

Z

2

OYD207

Çelik Yapılar

2

0

2

Z

2

OYD209

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

1

3

Z

3

OYD211

Staj Değerlendirme

0

2

1

Z

6

OYD213

Mesleki Uygulama Eğitimi-I

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

14

20

25

 

30

OYD215

Temel İnşaatı

2

0

2

S

2

OYD217

Su İletimi ve Kanalizasyon

2

0

2

S

2

OYD219

Kentsel Koruma ve Yenileme

2

0

2

S

2

OYD221

Deney ve Rapor Düzenleme

2

0

2

S

2

OYD223

Mesleki Yabancı Dil

2

0

2

S

2

 

Açıklama: Z = Zorunlu ders, S= Seçmeli ders

 

2. SINIF   IV. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

OYD202

Yapı Denetim Uygulamaları

2

1

3

Z

4

OYD204

Metraj ve Keşif İşleri

2

1

3

Z

4

OYD206

Ölçme Bilgisi

2

1

3

Z

3

OYD208

İmar Bilgisi

2

0

2

Z

2

OYD210

İskele Kalıp İşleri

2

0

2

Z

2

OYD212

Yapı Laboratuvarı

2

1

3

Z

3

OYD214

Mesleki Uygulama Eğitimi-II

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

16

20

28

 

30

OYD216

Ulaştırma

2

0

2

S

2

OYD218

İşletme Yönetimi

2

0

2

S

2

OYD220

Yapılarda Yalıtım

2

0

2

S

2

OYD222

İnşaat Muhasebesi

2

0

2

S

2

OYD224

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

2

0

2

S

2

OYD226

Proje Okuma

2

0

2

S

2

 

       Açıklama: Z = Zorunlu ders, S= Seçmeli ders

 

 

Programda Yer Alan Tüm Derslerin İçeriği

  1. SINIF GÜZ YARIYILI                                      T  U  K     Z/S          AKTS

 

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                         2  0  2        Z                 2

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

TRD109      Türk Dili I                                                           2  0  2       Z              2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

YDİ107       İngilizce I                                                             2  0  2        Z              2

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

MAT101       Matematik-I                                                       3  0  3        Z              4

Kümeler, sayılar, modüler aritmetik, cebir kavramı, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri, parabol ve grafiği, parçalı doğrusal fonksiyon  ve grafiği, mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, üstel fonksiyonlar, logaritma .

OYD101          Mekanik ve Statik                                           3  0  3         Z           4  

Mekaniğin konuları, statiğin konuları, yayılı kuvvetler ve taşıyıcı sistemler.

OYD103         Teknik Resim                                                   2  2  3         Z            4

Teknik çizimin Temel Esasları, Ölçekli çizim, Ölçülendirme, Geometrik çizimler, Düzlemin izdüşümü, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Düzlemlerin arakesiti, Basit parçaların perspektifi, Temel görünüş çizimleri.

OYD105        Yapı Malzemeleri                                              3  0  3         Z            3

Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri, beton bileşenleri ve özellikleri, metal ve ahşap malzemeleri ve özellikleri, duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemeleri; ısı, ses, su ve yangın yalıtım malzemeleri ve sınıflandırılması.

OYD107         Yapı Teknolojisi                                                 2  0  2       Z           2

Yapı ve yapıların sınıflandırılması, zemin altı çalışmaları, zemin üstü çalışmaları, kaplama işleri.

 

OYD109         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği                                 2  0  2        Z           2

İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım Malzemeleri, Kişisel Emniyet Sağlama, Çalışanların Emniyetini Sağlama, İş Ortamı Güvenliği Sağlama

OYD111         Proje Etüdü ve Uygulaması                                2  0  2        Z           2

Proje konusu, ihtiyaç analizi ve iş programı, kaynak araştırması, proje yürütülmesi, proje sunumu, proje dosyalama, projelerin teslimi.

OYD113       Şantiye Organizasyonu                                         2  0   2        Z            3

Şantiye kurulumu, iş programı, şantiyede imalat hazırlığı, imalat ekipleri, aplikasyon çalışmaları, hafriyat işleri, şantiye defterleri, büro çalışmaları, imalat kontrolü, hak ediş hazırlama, geçici ve kesin kabul.

 

1.SINIF BAHAR II. YARIYILI                                     T  U  K      Z/S          AKTS

 

AİT102         Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II         2  0  2         Z                2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

TRD110      Türk Dili -II                                                   2  0  2         Z                2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

YDİ108         İngilizce -II                                                 2  0  2          Z                2

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler; might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to,-ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

MAT102        Matematik -II                                              3  0  3         Z               3

 İntegral, integral yardımı ile alan, hacim hesapları, integral yardımı ile ağırlık merkezi hesaplamaları, diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem çözümleri, hata ve hata çeşitleri, lineer denklem sistemlerin çözümü, eğri uydurma yöntemleri, interpolasyon teknikleri.

OYD102         Beton Teknolojisi ve Deneyleri                  3  1  4        Z               4       

Çimentonun kıvamı, prizi, hacim sabitliği, özgül ağırlığı, dayanımı ve ilgili deneyleri, agreganın birim hacmi, özgül ağırlığı, elek analizi, su emme oranı, aşınma kaybı ve ilgili deneyleri, ince agregada ince madde oranı, betonun birim hacim ağırlığı deneyi, beton kıvam deneyleri, beton basınç deneyi, beton karot deneyi, betonda mineral katkı kullanımı.

OYD104         Yapı Statiği                                                  2  1  3        Z              3

İzostatik kirişler, izostatik düzlem çerçeveler, izostatik düzlem kafes sistemler, üç mafsallı sistemler, hidrostatik basınç, hidrostatik kuvvet, hidrostatik kuvvetin etki noktası.

 

OYD106         Yapı Denetimi                                               2  0  2        Z              3

Yapı Denetiminin Temelleri, Yönerge ve kanunları.

OYD108         Mukavemet                                                   2  0  2        Z              3

Ağırlık merkezi, atalet momenti, çekme gerilmesi, basınç gerilmesi, kesme gerilmesi, tek eksenli eğilme.

OYD110         Yapılarda Hasar                                           3  1  4        Z              4

Yapılarda oluşacak hasar çeşitleri ve sınıflandırılması

OYD112         Araştırma Yöntem ve Teknikleri                 2  0  2         S            2

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapımı, araştırma sonuçlarını değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürülmesi, sunuma hazırlık yapılması ve sunum.

OYD114         Kalite Güvence Sistemi                                2  0  2        S             2

Kalite kavramı, standart ve  standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.

OYD116         Girişimcilik                                                    2  0  2        S             2

Girişim ve Girişimcilik kavramları, Yapılabilirlik Analizi, Planlama, Uygulama.

OYD118         Yerel Yönetimler                                           2  0  2        S             2

Yerel yönetimler kavramı, yerel yönetimlerin niteliği, önemi, demokrasi ile ilişkileri, yerel yönetimler ve özerklik, yetki genişliği, hizmette yerellik .Yerel yönetimlerin varoluş nedenleri, merkezi yönetim ile ilişkileri, görev ve gelir bölüşümleri, optimum hizmet alanları. Yerel yönetimlerin Türkiye’deki tarihi gelişimi son yıllarda yapılan reform çalışmaları.

 

OYD120         Yapı Elemanları                                            2  0  2        S             2

Bina yapı elemanlarının tanımlanması. Temel, kolon, perde, kiriş, döşeme kavramları, çeşitleri, görevleri. Hangi elemanın hangi şartlarda tercih edilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler.

 

2.SINIF GÜZ III. YARIYIL                                          T  U  K      Z/S          AKTS

 

OYD201       Betonarme                                                  2  1           Z               3

Betonarmenin tanımı ve özellikleri, taşıyıcı sistem ve betonarme yapı elemanları. Döşemenin statik hesapları, döşeme tasarımı, kirişlerin statik hesapları, kiriş tasarımı, kolonların statik hesapları, kolon tasarımı, temel yükleri, temel tasarımı.

OYD203       Yapılarda Onarım                                     2  0   2        Z               2

Yapılarda oluşan hasarların onarım şekilleri

OYD205       Zemin Mekaniği                                        2  0   2        Z               2

Geoteknik bilgiler ve , zemin bilgileri

OYD207       Çelik Yapılar                                              2  0   2         Z              2

Temel bilgiler, çelik yapılarda yük ve yükleme, birleşme araçları, çekme ve basınç çubukları.

OYD209       Bilgisayar  Destekli Tasarım                     2   1    3       Z              3       

Paket program kurulumu, cad programı komutları, cad programı çizim ayarları, araç çubukları, temel bilgisayar işlemleri, detay çizimleri, ölçülendirme komutları, tarama, son işlemler, çıktı alma işlemleri.

OYD211       Staj Değerlendirme                                    0    2    1       Z             6

Staj defterlerinin değerlendirilmesi ve sunumu.

OYD213        Mesleki Uygulama Eğitimi-I                     0    16    8       Z             8

Program ile ilgili bir işyerinde haftada 2 işgünü olmak üzere14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanlarının tanıtılması, üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, endüstri firmalarının tanıtılması.

OYD215       Temel inşaatı                                               2  0   2         S              2

Zemin incelemesi. İnceleme yöntemleri. Yüzeysel temeller, Tekil temeller, ve diğer temel türleri. Temellerin oturmaları. Temellerin betonarme, statik hesapları ve çizimler.

OYD217      Su İletimi ve Kanalizasyon                         2   0    2        S              2

İçme suyu özelikleri, Suların sağlanması, iletilmesi, arıtılması, depolanması, dağıtılması, atık suların toplanması, arıtılması ve dağıtılması.

OYD219         Kentsel Koruma ve Yenileme                   2  0  2        S             2

Kentsel koruma kavramı, Koruma imar planı tanımı ve mevzuatı. Kentsel koruma örneklerinin incelenmesi. Türkiye’deki kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasası, İlgili kurumların yapılarının incelenmesi.

OYD221        Deney ve Rapor Düzenleme                       2  0  2        S             2

Deneysel çalışma kavramının tanımlanabilmesi, İnşaat deneylerinin gruplandırılması, Deney yapım aşamalarının düzenlenmesi, Yapılmış deney sonuçlarının rapor edilmesi.

OYD223        Mesleki Yabancı Dil                                  2  0  2        S             2

Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF BAHAR IV. YARIYILI                                  T  U  K      Z/S         AKTS

 

OYD202        Yapı Denetimi Uygulamaları                  2   1  3        Z               4

Yapı denetimindeki çeşitlilikler ve uygulamaları

OYD204         Metraj ve Keşif İşleri                             2   1  3        Z                4

Malzeme ve işçi rayiçleri, fiyat analizi, birim fiyatlar, hak ediş hazırlanması, çok katlı betonarme karkas veya yığma bir yapının metraj ve keşiflerinin elle veya bir program kullanılarak hazırlanması.

OYD206        Ölçme Bilgisi                                              2   1  3         Z            3

Ölçü birimleri ve ölçekler, ölçme hataları, doğrusal ölçüm, yükseklik ölçümü, açısal ölçüm.

OYD208        İmar Bilgisi                                                2   0  2          Z             2

İmar kanunu

OYD210        İskele Kalıp İşleri                                       2   0  2          Z             2

Kullanılan iskele ve kalıp çeşitleri.

OYD212       Yapı Laboratuvarı                                      2   1  3         Z             3

Yapı malzemelerin, kimyasal (Asitlerin, bazların ve tuzların), fiziksel (Birim ağırlık, yoğunluk, porozite, kompasite, su emme, kılcallık, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği), mekanik (Çekme, basınç, çarpma, eğilme, burkulma, burulma, kayma, kesme ve kopma), teknolojik (Aşınma, sertlik, yorulma, sünme, kırılma), özelliklerinin test edilerek sonuçların değerlendirilmesi ve rapor hazırlanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. Yapı malzemelerinin gözden geçirilmesi, teknoloji ve deney yapımına esas olmak üzere, malzeme yükleme sistemleri ve yükleme prensipleri, yük uygulama metotları, çerçeveler (kafesler) üzerindeki yükler, yük dağılımı, güvenlik kontrolleri, zorlanmayı ölçme sistemleri, suya daldırma yoluyla bir cismin hacminin ölçülmesi, dönme ve kıvrılma hareketleri, ayarlama (calibration), zemin (toprak) özelliklerinin ölçülmesi. Yapı test teknikleri, Yapı malzemelerine uygulanan laboratuvar deneyleri, deney metot ve hesaplamaları, deney sonuçlarının değerlendirilmesi.

OYD214        Mesleki Uygulama Eğitimi-II                     0    16    8       Z            8

Program ile ilgili bir işyerinde haftada 2 işgünü olmak üzere14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanlarının tanıtılması, üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, endüstri firmalarının tanıtılması.

 

OYD216        Ulaştırma                                                   2   0  2          S             2

Sıfır poligonu çizimi, yatay kurb ve some noktaları tespiti, yatay kurb hesapları, dever tasarımı, boy kesit çizimi, düşey kurb some tespiti, düşey kurb hesapları, üstyapı tasarımı, en kesit hesap ve çizimleri, hacimler tablosu, brückner diyagramı, toprak işleri hesabı, proje dosyasının hazırlanması, hesap ve çizimlerle ilgili, bilgisayar yazılımı kullanma

 

 

 

OYD218       İşletme Yönetimi                                         2  0   2         S              2

İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, kuruluş amaçları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi.

OYD220       Yapılarda Yalıtım                                        2  0   2         S              2

Cam yünü, manto, dış cephe yalıtım sistemleri, elastomerik kauçuk, EPS, XPS, polimer esaslı, çimento esaslı yalıtım malzemeleri, su yalıtım, çatı yalıtım malzemeleri, fiziksel ve mekaniksel özellikleri piyasa birim fiyat analizleri, uygulama ve kullanma esasları ve üretim teknolojileri.

 

OYD222       İnşaat Muhasebesi                                        2  0   2         S              2

İnşaat firması kuruluş işlemlerini yapma, inşaat firması hesap planı oluşturmak, taahhüt maliyetlerini belirlemek, taahhüt işlemlerini muhasebeleştirme, ,özel (yap-sat) inşaat maliyetlerini belirleme, özel (yap-sat) inşaat işlemlerini muhasebeleştirme.

 

OYD224         Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı                                   2    0     2            S            2

 

Deprem Nedir, Tanımı, Özellikleri, Oluşumu, Türkiye’de deprem, Depremin Fiziksel Özellikleri, Türkiye Deprem Yönetmeliği, Mod Birleştirme Yöntemi, Eşdeğer Deprem Yüküyle Deprem Hesabı, Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi, Temel Yapı Elemanlarının Boyutlandırılması, Burulma, Yığma Yapılar ve davranışları, Tsunami ve etkileri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OYD226         Proje Okuma                                                                    2    0     2            S            2

 

İmar hazırlıkları ve plan çalışmaları, Mimari Proje inceleme, Mimari Tasarımlarda uygulama ölçütleri, Mimari projenin aplikasyon süreçleri, Betonarme proje inceleme, Temel aplikasyonları ,Kolon aplikasyon projeleri, Kolon kiriş birleşim detayları, Kalıp aplikasyon projeleri, Kolon kiriş birleşim detayları, Betonarme detayları inceleme, Projeleri, uygulama yerinde inceleme.

 

 

 

 

 

Türkçe