Diller

İnşaat Teknolojisi Programı Ders Listesi ve İçerikleri

 

Ek1. 2014 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MÜFREDATI

Ek2. 2016 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MÜFREDATI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MYO

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 (2018-2019 Müfredatı)

 

1. SINIF   I.YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I

2

0

2

Z

2

TRD109

Türk Dili -I

2

0

2

Z

2

YDI107

Yabancı Dil -I

2

0

2

Z

2

MAT101

Matematik-I

3

0

3

Z

4

OIN101

Statik -I

3

0

3

Z

4

OIN103

Teknik Resim

2

2

3

Z

4

OIN105

Yapı Malzemeleri

3

0

3

Z

3

OIN107

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

Z

2

OIN109

Yapı Teknolojisi

2

1

3

Z

3

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

25

3

27

 

30

OIN111

Bilgi İletişim Teknolojileri

2

0

2

S

2

OIN113

Yapı Tesisatları

2

0

2

S

2

OIN115

Yığma ve Prefabrik Yapılar

2

0

2

S

2

OIN117

Çevre Koruma

2

0

2

S

2

OIN119

Girişimcilik

2

0

2

S

2

 

 

 

Kısaltmalar: T= Teorik ders saati, U= Uygulama ders saati, K = Dersin Kredisi, S= Seçmeli ders,    Z=  Zorunlu ders,  AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

1. SINIF   II. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -II

2

0

2

Z

2

TRD110

Türk Dili -II

2

0

2

Z

2

YDI108

Yabancı Dil -II

2

0

2

Z

2

MAT102

Matematik-II

3

0

3

Z

4

OIN102

Beton Teknolojisi ve Deneyleri

3

1

4

Z

5

OIN104

Meslek Resmi

2

2

3

Z

4

OIN106

Mukavemet

2

0

2

Z

3

OIN108

Statik -II

3

0

3

Z

4

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

23

3

25

 

30

OIN110

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2

0

2

S

2

OIN112

Kalite Güvence Sistemi

2

0

2

S

2

OIN114

Yapı Elemanları

2

0

2

S

2

OIN116

Yerel Yönetimler

2

0

2

S

2

OIN118

İnşaat Muhasebesi

2

0

2

S

2

 

Açıklama: S= Seçmeli ders, Z= Zorunlu  ders

 

 

2. SINIF   III. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

OIN201

Betonarme

2

1

3

Z

4

OIN203

Yapı Onarım ve Güçlendirme

2

1

3

Z

3

OIN205

Zemin Mekaniği

2

0

2

Z

2

OIN207

Su İletimi ve Kanalizasyon

3

0

3

Z

3

OIN209

Staj Değerlendirme

0

2

1

Z

6

OIN211

Mesleki Uygulama Eğitimi-I

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

13

20

24

 

30

OIN213

Karayolu İnşaatı

2

0

2

S

2

OIN215

Şantiye Organizasyonu

2

0

2

S

2

OIN217

İskele Kalıp İşleri

2

0

2

S

2

OIN219

Kentsel Koruma ve Yenileme

2

0

2

S

2

OIN221

Mesleki Yabancı Dil

2

0

2

S

2

 

    

  Açıklama: S= Seçmeli ders, Z = Zorunlu  ders

 

 

 

2. SINIF   IV. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z / S

AKTS

OIN202

Ölçme Bilgisi

2

1

3

Z

3

OIN204

Atık Sular

2

0

2

Z

2

OIN206

Bilgisayarla Destekli Çizim ve Tasarım

2

1

3

Z

3

OIN208

Yapı Metrajı ve Maliyeti

2

1

3

Z

4

OIN210

Temel İnşaatı

2

0

2

Z

2

OIN212

Çelik Yapılar

2

1

3

Z

4

OIN214

Mesleki Uygulama Eğitimi-II

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

16

20

28

 

30

OIN216

Proje Etüdü ve Uygulaması

2

0

2

S

2

OIN218

İşletme Yönetimi

2

0

2

S

2

OIN220

Yapılarda Yalıtım

2

0

2

S

2

OIN222

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

2

0

2

S

2

OIN224

Proje Okuma

2

0

2

S

2

 

 

       Açıklama: Z = Zorunlu ders, S= Seçmeli ders

 

 

 

 

 

 

 

 

Programda Yer Alan Tüm Derslerin İçeriği

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI   

 

 

 

T

U

K

Z/M

AKTS

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2

0

2

Z

2

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 

 

 

T

U

K

Z/M

AKTS

TRD109

Türk Dili-I

2

0

2

Z

2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

 

 

T

U

K

Z/M

AKTS

YDİ107

İngilizce-I

2

0

2

Z

2

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

MAT101

Matematik-I

3

0

3

Z

4

Kümeler, sayılar, modüler aritmetik, cebir kavramı, polinom kavramı ve polinomlarla işlemler, oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri, parabol ve grafiği, parçalı doğrusal fonksiyon  ve grafiği, Mutlak değer fonksiyonu ve grafiği, üstel fonksiyonlar, logaritma .

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN101

Statik-I

3

0

3

Z

4

Ölçü birimleri, skaler ve vektörel büyüklükler, kuvvetlerde bileşen ve bileşke işlemleri, bir noktada moment, mesnet tepkileri.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN103

Teknik Resim

2

1

3

Z

4

Teknik çizimin Temel Esasları, Ölçekli çizim, Ölçülendirme, Geometrik çizimler, Düzlemin izdüşümü, Geometrik cisimlerin izdüşümü, Düzlemlerin arakesiti, Basit parçaların perspektifi, Temel görünüş çizimleri.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN105

Yapı Malzemeleri                                                                                     

3

0

3

Z

3

Yapı malzemelerinin tanımı ve sınıflandırılması ve numune alma yöntemleri, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi yöntemleri, beton bileşenleri ve özellikleri, metal ve ahşap malzemeleri ve özellikleri, duvar bileşenleri, döşeme ve çatı kaplama malzemeleri; ısı, ses, su ve yangın yalıtım malzemeleri ve sınıflandırılması.

 

 

 

OIN107

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

Z

2

İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN109

Yapı Teknolojisi

2

1

3

Z

3

Yapı ve yapıların sınıflandırılması, zemin altı çalışmaları, zemin üstü çalışmaları, kaplama işleri.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN111

Bilgi İletişim Teknolojileri                                                                       

2

0

2

S

2

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN113

Yapı Tesisatları                                                                                       

2

0

2

S

2

Atık su tesisatı ve kullanılan malzemeleri, temiz su tesisatı ve kullanılan malzemeleri, yapı elektrik tesisatında kullanılan malzemeleri, yapı merkezi sistem ısıtma tesisatı malzemeleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN115

Yığma ve Prefabrik Yapılar

2

0

2

S

2

Yığma ve prefabrik yapı, yapı güvenliğini belirleme yöntemleri, oturma hasar düzeyini belirlemede kullanılan temel ilkeleri , Deprem hasar düzeyini belirlemede temel ilkeleri , Yapının mevcut durumunu ve güvenliğini gösteren tabloyu düzenleme.

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN117

Çevre Koruma

2

0

2

S

2

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN119

Girişimcilik

2

0

2

S

2

Girişim ve Girişimcilik kavramları, Yapılabilirlik Analizi, Planlama, Uygulama.

 

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

AİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

2

0

2

Z

2

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

TRD110

Türk Dili -II

2

0

2

Z

2

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

YDİ108

İngilizce -II    

2

0

2

Z

2

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler; might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to,-ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

MAT102

Matematik-II                                                                                 

3

0

3

Z

4

İntegral, integral yardımı ile alan, hacim hesapları, integral yardımı ile ağırlık merkezi hesaplamaları, diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem çözümleri, hata ve hata çeşitleri, lineer denklem sistemlerin çözümü, eğri uydurma yöntemleri, interpolasyon teknikleri.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN102

Beton Teknolojisi ve Deneyleri                                                                                   

3

1

4

Z

5

Çimentonun kıvamı, prizi, hacim sabitliği, özgül ağırlığı, dayanımı ve ilgili deneyleri, agreganın birim hacmi, özgül ağırlığı, elek analizi, su emme oranı, aşınma kaybı ve ilgili deneyleri, ince agregada ince madde oranı, betonun birim hacim ağırlığı deneyi, beton kıvam deneyleri, beton basınç deneyi, beton karot deneyi, betonda mineral katkı kullanımı.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN104

Meslek Resmi                                                                                           

2

1

3

Z

4

Plan, kesit, detay ve görünüşlerde kullanılan işaret ve sembollerinin çizimi, tarama yapımı, ölçülendirme, detay çizimi, kat planları çizimi, görünüş çizimi, kesit çizimi, BA elemanların plan ve detay çizimi.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN106

Mukavemet

2

0

2

Z

3

Ağırlık merkezi, atalet momenti, çekme gerilmesi, basınç gerilmesi, kesme gerilmesi, tek eksenli eğilme.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN108

Statik -II                                                                                                      

3

0

3

Z

4

İzostatik kirişler, izostatik düzlem çerçeveler, izostatik düzlem kafes sistemler, üç mafsallı sistemler, hidrostatik basınç, hidrostatik kuvvet, hidrostatik kuvvetin etki noktası.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN110

Araştırma Yöntem ve Teknikleri                                                             

2

0

2

S

2

Araştırma konularının seçimi, kaynak araştırması yapımı, araştırma sonuçlarını değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürülmesi, sunuma hazırlık yapılması ve sunum.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN112

Kalite Güvence Sistemi                                                                           

2

0

2

S

2

Kalite kavramı, standart ve  standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN114

Yapı Elemanları

2

0

2

S

2

 

Binanın yapı elemanlarının tanımlanması. Temel, kolon, perde, kiriş, döşeme kavramları, çeşitleri, görevleri. Hangi elemanın hangi şartlarda tercih edilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler.

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN116

Yerel Yönetimler

2

0

2

S

2

 

Yerel yönetimler kavramı, yerel yönetimlerin niteliği, önemi, demokrasi ile ilişkileri, yerel yönetimler ve özerklik, yetki genişliği, hizmette yerellik .Yerel yönetimlerin varoluş nedenleri, merkezi yönetim ile ilişkileri, görev ve gelir bölüşümleri, optimum hizmet alanları. Yerel yönetimlerin Türkiye’deki tarihi gelişimi son yıllarda yapılan reform çalışmaları.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN118

İnşaat Muhasebesi

2

0

2

S

2

 

İnşaat firması kuruluş işlemlerini yapma, inşaat firması hesap planı oluşturmak, taahhüt maliyetlerini belirlemek, taahhüt işlemlerini muhasebeleştirme, ,özel (yap-sat) inşaat maliyetlerini belirleme, özel (yap-sat) inşaat işlemlerini muhasebeleştirme

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI  

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN201

Betonarme

2

1

3

Z

4

Döşemenin statik hesapları, döşeme tasarımı, kirişlerin statik hesapları, kiriş tasarımı, kolonların statik hesapları, kolon tasarımı, temel yükleri, temel tasarımı.

 

 

 

T

U

K

Z/M/S

AKTS

OIN203

Yapı Onarım ve Güçlendirme                                                                 

2

1

3

M

3

Hasar tespiti, röleve çalışması, tahribatsız muayene, tahribatlı muayene, yapılarda güçlendirme, hasarlı bölgede ön hazırlık, malzeme temini, iskele ve platform, onarım ve güçlendirme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN205

Zemin Mekaniği                                                                                     

2

0

2

Z

2

Çevre geotekniği açısından zeminlerin genel yapısı, muayene çukurları, zeminden numune alma yöntemleri, su içeriği, zemin inceleme tutanağı, ıslak elek analizi, ince taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, orta ve iri taneli zeminlerde bağıl yoğunluğu, tabii birim hacim ağırlığı (kum konisi metodu), ince taneli zeminlerin dane çapı dağılımı (hidrometre metodu), Casagrande cihazı ile likit limit deneyi, koni batma cihazı ile likit limit deneyi, plastik limit deneyi, rötre limiti deneyi.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN207

Su İletimi ve Kanalizasyon

3

0

3

Z

3

İçme suları, sulama suyu, enerji üretiminde su, su ihtiyacı, su kaynak debisi, yüzey suları, yer altı suları, cazibeli iletim, terfili iletim.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN209

Staj Değerlendirme 

0

2

1

Z

6

Stajın defterlerinin değerlendirilmesi ve sunumu.

 

OIN211        Mesleki Uygulama Eğitimi-I                                                   0     16    8        Z             8

Program ile ilgili bir işyerinde haftada 2 işgünü olmak üzere14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanlarının tanıtılması, üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, endüstri firmalarının tanıtılması.

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN213

Karayolu İnşaatı                                                                                       

2

0

2

S

2

Ulaştırma sistemleri, karayolu standartları, karayolu güzergahı, yatay kurplar, düşey kurplar, enine kesit çıkarılması ve dever, harita ve arazi gözlemleri, dolgu ve yarma işleri, sanat  yapıları, güzergah toprak işleri, yol üst yapı malzemeleri, asfalt kaplamaları, beton kaplama.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN215

Şantiye Organizasyonu                                                                         

2

0

2

S

2

Şantiye kurulumu, iş programı, şantiyede imalat hazırlığı, imalat ekipleri, aplikasyon çalışmaları, hafriyat işleri, şantiye defterleri, büro çalışmaları, imalat kontrolü, hak ediş hazırlama, geçici ve kesin kabul.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN217

İskele Kalıp İşleri 

2

0

2

S

2

Kullanılan iskele ve kalıp çeşitleri.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN219

Kentsel Koruma ve Yenileme 

2

0

2

S

2

Kentsel koruma kavramı, Koruma imar planı tanımı ve mevzuatı. Kentsel koruma örneklerinin incelenmesi. Türkiye’deki kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasası, İlgili kurumların yapılarının incelenmesi.

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN221

Mesleki Yabancı Dil

2

0

2

S

2

Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşabilme.

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI    

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN202

Ölçme Bilgisi                                                                                        

2

1

3

Z

3

Arazi ölçme teknikleri, nivelman işleri, elektronik arazi ölçme aletleri, boy kesit çıkartmak, en kesit çıkartmak, plankote ölçüleri.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN204

Atık Sular                                                                                                 

2

0

2

Z

2

Çevreyi kirleten kaynakları tespit etme, atık suyun uzaklaştırılmasını yapma, depolama ve arıtma tesisini yaptırma.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN206

Bilgisayarla Destekli Çizim ve Tasarım                                                                

2

1

3

Z

3

Tasarım konusu, paket program kurulumu, paket programın çalıştırılması, veri toplama, veri girişi, analiz yaptırma, program çıktıları.

 

 

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN208

Yapı Metrajı ve Maliyeti                                                                          

2

1

3

Z

4

Metrajların çıkartılması, birim fiyat çıkartılması, yaklaşık maliyet hesapları, ihale komisyonları, genel, teknik ve özel şartnameler, ihale dosyaları, KİK(kamu ihale kanunu) teklif dosyaları, KİK yazışma evrakları, ihale sözleşmesi.

OIN210       Temel inşaatı                                                                                 2  0   2         Z              2

Zemin incelemesi. İnceleme yöntemleri. Yüzeysel temeller, Tekil temeller, ve diğer temel türleri. Temellerin oturmaları. Temellerin betonarme, statik hesapları ve çizimleri

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN212

Çelik Yapılar                                                                                            

2

1

3

Z

4

Çelik yapılarda birleşim noktaları, çelik yapı nokta detayları, çelik yapılarda çekme çubukları, çelik yapılarda basınç çubukları.

 

OIN214        Mesleki Uygulama Eğitimi-II                                                0     16     8         Z             8

Program ile ilgili bir işyerinde haftada 2 işgünü olmak üzere14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanlarının tanıtılması, üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, endüstri firmalarının tanıtılması.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN216

Proje Etüdü ve Uygulaması                                                                    

2

0

2

S

2

Proje konusu, ihtiyaç analizi ve iş programı, kaynak araştırması, proje yürütülmesi, proje sunumu, proje dosyalama, projelerin teslimi.

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN218

İşletme Yönetimi                                                                               

2

0

2

S

2

Planlama yapma, örgütleme yapma, yöneltme, koordinasyon sağlama, denetim yapma, iş analizi yapılmasını sağlama, insan kaynaklarını planlama, işgören adayı bulma, işgöreni seçme, işe alıştırma(oryantasyon) eğitimi verme, işgören performansını değerleme, işgörenin eğitilmesini sağlama, kariyer planlaması yapma, iş değerleme, ücretlendirme, üretimi planlama, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapma, kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikalarını belirleme, tutundurma politikalarını belirleme, dağıtım politikalarını belirleme, müşteri ilişkilerini yönetme, gelir ve gider hesaplarını yönetme, borç ve alacakları yönetme, varlıkları yönetme, kaynakları yönetme.

 

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

OIN220

Yapılarda Yalıtım

2

0

2

S

2

 

Cam yünü, manto, dış cephe yalıtım sistemleri, elastomerik kauçuk, EPS, XPS, polimer esaslı, çimento esaslı yalıtım malzemeleri, su yalıtım, çatı yalıtım malzemeleri, fiziksel ve mekaniksel özellikleri piyasa birim fiyat analizleri, uygulama ve kullanma esasları ve üretim teknolojileri.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

 

OIN222          Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı                                   2    0     2            S            2

 

Deprem Nedir, Tanımı, Özellikleri, Oluşumu, Türkiye’de deprem, Depremin Fiziksel Özellikleri, Türkiye Deprem Yönetmeliği, Mod Birleştirme Yöntemi, Eşdeğer Deprem Yüküyle Deprem Hesabı, Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi, Temel Yapı Elemanlarının Boyutlandırılması, Burulma, Yığma Yapılar ve davranışları, Tsunami ve etkileri.

 

 

 

 

T

U

K

Z/S

AKTS

 

OIN224          Proje Okuma                                                                        2    0     2            S            2

 

İmar hazırlıkları ve plan çalışmaları, Mimari Proje inceleme, Mimari Tasarımlarda uygulama ölçütleri, Mimari projenin aplikasyon süreçleri, Betonarme proje inceleme, Temel aplikasyonları ,Kolon aplikasyon projeleri, Kolon kiriş birleşim detayları, Kalıp aplikasyon projeleri, Kolon kiriş birleşim detayları, Betonarme detayları inceleme, Projeleri, uygulama yerinde inceleme.

 

 

 

Türkçe