Diller

İnşaat Teknolojisi Programı Program Çıktıları

No Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
3 Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
4 Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
5 Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
6 Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
8 Bilişim teknolojilerini kullanır , alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılı8mı ile birlikte kullanır.
9 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. Orta ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanır.
10 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

 

Türkçe