Diller

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Genel Bilgiler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TASARIM BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

 

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içermektedir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut ürünlere yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan endüstriyel bir etkinliktir. Günümüzde endüstrinin değişik sektörlerindeki gelişimde ve ulusal endüstri politikalarının belirlenmesinde, endüstri tasarımcılarının rolü kaçınılmazdır. Gençlere gelişen tasarım dünyasının bir parçası olma ve endüstrinin çeşitli dallarında çalışma imkânı sağlayan bu program geleceğin mesleği olma yolundadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

 

Türkçe