Diller

Elektronik Teknolojisi Programı Ders Listesi ve İçerikleri

Ek1. 2012 öncesi Elektronik Teknolojisi Ders İçerikleri

Ek2. 2012 ve sonrası Elektronik Teknolojisi Ders İçerikleri 

Ek3. 2016 ve sonrası Elek. Tek.  Ders İçerikleri

 

F. Ü.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden MYO

Elektronik ve Otomasyon Bölümü  Elektronik Teknolojisi Programı

(2017-2018 Müfredatı-YENİ) DERS PROGRAMI

1. SINIF   I.YARIYIL

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/M/S

AKTS

AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I

2

0

2

Z

2

TRD109

Türk Dili -I

2

0

2

Z

2

YDI107

Yabancı Dil -I

2

0

2

Z

2

MAT101

 Matematik-I

3

0

3

Z

4

OET101

Doğru Akım Devre Analizi

3

1

4

Z

6

OET103

Ölçme Tekniği

3

1

4

Z

5

OET105

Sayısal Elektronik

3

1

4

Z

5

OET113

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

   0

2

 Z

2

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

22

3

25

 

30

SEÇMELİ DERSLER (Aşağıdaki derslerden bir tane seçilecektir)

OET107

İlk Yardım

2

0

2

S

2

OET109

Meslek Etiği

2

0

2

S

2

OET111

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

0

2

    S

2

 

 

Kısaltmalar:T= Teorik ders saati; U= Uygulama ders saati; K = Dersin Kredisi; Z = Zorunlu ders; M =  Meslek dersi; S = Seçmeli ders; AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

1. SINIF   II. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/M/S

AKTS

AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -II

2

0

2

Z

2

TRD110

Türk Dili -II

2

0

2

Z

2

YDI108

Yabancı Dil -II

2

0

2

Z

2

MAT102

 Matematik-II

3

0

3

Z

4

OET104

Alternatif Akım Devre Analizi

3

1

4

Z

4

OET106

Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı

2

1

3

Z

3

OET108

Elektronik-I

3

1

4

Z

4

OET110

Sayısal Tasarım

3

1

4

Z

4

  OET112

Elektrik Makinaları

3

1

4

Z

3

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

25

5

30

 

30

SEÇMELİ DERSLER (Aşağıdaki derslerden bir tane seçilecektir)

OET114

Algoritma ve Programlama

2

0

2

S

2

OET116

İletişim

2

0

2

S

2

OET118

Elektronik Mesl. Bilgisi ve Güvenlik

2

0

2

S

2

 

 

 

Açıklama: Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

 

 

2. SINIF   I. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/M/S

AKTS

OET201

Elektronik-II

3

1

4

Z

    4

OET203

Güç Elektroniği

3

1

4

Z

4

OET205

Mikrodenetleyiciler

3

1

4

Z

3

OET231

Staj Değerlendirme

0

2

1

Z

6

OET232

Mesleki Uygulama Eğitimi-I

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

1

3

S

3

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

13

22

26

 

30

SEÇMELİ DERSLER (Aşağıdaki derslerden iki tane seçilecektir)

OET209

Mesleki Yabancı Dil

2

0

2

S

2

OET229

Optik Elektronik

2

1

3

S

3

OET211

Sistem Analizi ve Tasarımı-I

2

0

2

S

2

OET215

Kumanda Devreleri

2

1

3

S

3

 

  Açıklama: Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

 

 

2. SINIF   II. YARIYIL

 

D.KOD

DERS ADI

T

U

K

Z/M/S

AKTS

OET202

Arıza Analizi

2

1

3

Z

3

OET204

Programlanabilir Denetleyiciler

3

1

4

Z

4

OET206

İleri Mikrodenetleyiciler

3

1

4

Z

4

OET208

Sensörler ve Dönüştürücüler

2

1

3

Z

3

OET212

Elektronik Devre Uygulamaları

0

3

3

Z

3

OET233

Mesleki Uygulama Eğitimi-II

0

16

8

Z

8

 

Seçmeli Ders

2

1

3

S

3

 

Seçmeli Ders

2

0

2

S

2

 

TOPLAM

14

24

30

 

30

SEÇMELİ DERSLER (Aşağıdaki derslerden iki tane seçilecektir)

OET210

Sistem Analizi ve Tasarımı-II

2

0

2

S

2

OET224

Kalite Güvencesi ve Standartları

2

0

2

S

2

OET220

Radyo TV Teknolojisi

2

1

3

S

3

OET223

Bilgisayar Destekli Çizim

   2

    1

   3

     S

     3

 

 

 

 

 Açıklama: Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

 

 

F.Ü ÜNİVERSİTESİ

E.O.S.B. MADEN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ (2018 YILI VE SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN)

DERS KODU-DERS ADI

T

U

Ders Saati

AKTS

AIT101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış; Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karsısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkısı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-I Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür Alanında, Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele.

 

TRD109 - Türk Dili I

2

0

2

2

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 

YDI107 - Yabancı Dil I

2

0

2

2

Belirteçler; Ön Hal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler, Sayılabilir ve Sayılamayan İsimler, Zamanlar, Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman Yapıları, Kipler, Will, Should, Should Not, Must, Must Not, Can, Karsılaştırmalı Yapılar, Adıllar, Kişi Adılları, İyelik Adılları, Sıfatlar, Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle ve Soru Cümleleri, Bağlaçlar.

 

MAT101 - Genel Matematik

4

0

4

5

 

Sayılar, Üslü ve Köklü Sayılar, Modüler Aritmetik, Ondalıklı Sayılar, Cebir ve Polinomlar, Oran ve Orantı, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Vektörler, Matrisler.

 

 

                   

 

OET101 - Doğru Akım Devre Analizi

3

1

4

5

Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümler, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama Elemanları, Doğru Akımda Güç ve Enerji.

 

 

OET103 - Ölçme Tekniği

3

1

4

5

Uzunluk, Alan, Kesit ve Çap Ölçümü, Eğim, Hacim ve Ağırlık Ölçümü, Vektör Ölçümü, Moment Ölçümü, Hız ve Devir, Sıcaklık, Işık ve Ses ölçümü, Basınç ve Gerilme, Akışkan Ölçümü, Ölçme ve Ölçü Aletleri, Ölçme Hataları, Birimler ve Dönüşümleri, Direnç ve Bobin Ölçümü, Kondansatör ve RLC Ölçme, Akım ve Gerilim Ölçme, Frekans Ölçümü ve Osilaskop, Ölçü Trafoları, Güç ve Enerji ölçümü.

 

OET105 - Sayısal Elektronik

3

1

4

5

Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Kodlayıcılar(Encoder), Kod Çözücüler(Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar(Demultiplexer), Toplayıcılar, Toplayıcılar-Çıkarıcılar, Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar, Karşılaştırıcılar. 

 

OET111 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi

1

1

2

2

İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

 

 OET113 – İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

2

 

İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım  Malzemeleri , Kişisel Emniyet Sağlama, Çalışanların Emniyetini Sağlama, İş Ortamı Güvenliği Sağlama

 

AIT102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, Takriri Sükûn Dönemi ve Demokrasi, Milliyetçilik, Laiklik İlkesi, Türkiye'nin Gündemi.

 

TRD110 - Türk Dili II

2

0

2

2

Günlük Hayattaki Yazılı Anlatım Türleri Konusunu Tanıyabilme, Noktalamanın Yazılı Anlatımdaki Önemini Kavrayabilme, Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki Önemini Kavrayabilme, Araştırma, Okuma Ve Bilgilenme Kabiliyetlerini Uygulayabilme.

 

YDI108 - Yabancı Dil II

2

0

2

2

Zamanlar, Şimdiki Zaman, Geniş Zaman, Geçmiş Zaman, Gelecek Zaman Yapıları, Kipler, Might, Could, Can, Must, May; Zarflar, Yer, Yön, Amaç, Hal Zarfları; Sıfatlar, Sıfatların Sırası, Karşılaştırma, Üstünlük Belirten Yapılar; Edilgen Yapı, Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek Zamanda Edilgen Yapı, Şart Cümlecikleri, Sıfat Tümceleri, Aktarım Cümleleri, Fiil Yapıları, To, -İng, İsim Cümlecikleri, Zarf Cümlecikleri, Karşılaştırmalı Yapılar.

 

OET102 - Mesleki Matematik

2

0

2

2

Karmaşık Sayıların Tanımı, Vektörel Olarak Gösterimi, Karmaşık Sayların Kartezyen Formda Dört İşlemi, Karmaşık Sayıların Kutupsal ve Kartezyen Dönüşümleri, Karmaşık Sayların Kutupsal Formda Dört İşlemi, Karmaşık Sayıların Mesleki Alanda Kullanımı, Üstel Fonksiyonların Özellikleri ve İşlemleri, Logaritma Fonksiyonunun Tanımı ve Logaritma Alma Yöntemleri, Logaritma Fonksiyonunun Mesleki Alanda Kullanımı, Türev Tanımı ve Türev Alma Yöntemleri, Fonksiyonlar Üzerinde Türevin Uygulanması, Türevin Mesleki Alanda Kullanımı, İntegralin Tanımı ve İntegral Alma Yöntemleri, Fonksiyonlar Üzerinde İntegralin Uygulanması, Türevin Mesleki Alanda Kullanımı.

 

OET104 - Alternatif Akım Devre Analizi            

3

1

4

4

Alternatif Akımdaki Temel Tanımlamalar, R,L ve C Elemanlarının Alternatif Akımdaki Davranışları, Seri R-L-C Devreleri, Paralel R-L-C Devreleri, Rezonans Devresi, Alternatif Akım Devrelerinin Çözüm Yöntemleri, Alternatif Akımda Güç ve Kompanzasyon, Tek Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji, Üç Fazlı Alternatif Akımda Güç ve Enerji.

 

 

OET106 –Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı

2

1

3

3

Temel Devrelerin Simülasyonu, Analog Devrelerin Simülasyonu, Dijital Devrelerin Simülasyonu, Baskı Devre Programın Tanıtılması, Program Ortamında Devre Çizimi, Baskı Devre Şemasını Oluşturma.

 

OET108 -Elektronik I

3

1

4

5

Yarı İletken Malzemeler, Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, Doğrultucu Devreler, Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri, Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri, Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri, JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri, JFET’in Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması. MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri, MOSFET’in Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması.

 

OET110 - Sayısal Tasarım

3

1

4

4

Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı, Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler, Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler.

 

OET114 -Algoritma ve Programlama

2

0

2

2

Algoritma. Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar.

 

OET112 - Elektrik Makinaları                                                                3        1         4            4

Elektrik Makinalarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri, D.A. Elektrik Makinalarının  Yapısı ve Çalışması. Motor ve Generatör Çalışma Şekilleri, Doğru Akım Makinalarının Karakteristikleri, Doğru Akım Makinalarında Hız Ayarı, Üç Fazlı Asenkron Motorun Parçaları ve Çalışma Prensibi, Üç Fazlı Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Hız Ayar Yöntemleri, Tek Fazlı Asenkron Motorların Yapıları ve Çeşitleri, Tek Fazlı Asenkron Motorların Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri, Adım Motorları, Servo Motorlar, Senkron Makinaların Motor ve Generatör Çalışma Esasları, Senkron Motorlara Yol Verme, Yük Ayarı, Fazör Diyagramı, Parelel Çalışma.

 

 

 

OET201 - Elektronik II

3

1

4

4

Transistörün Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması, İşlemsel Yükselteçler ve Çeviren Yükselteç Olarak Kullanılması, İşlemsel Yükseltecin Çevirmeyen Yükselteç Olarak Kullanılması, Gerilim İzleyici Yükselteçlerin Kullanımı, Yükselteçler ile Toplayıcı Devresinin Kullanımı, İşlemsel Yükseltecin Karşılaştırıcı Olarak Kullanılması, İşlemsel Yükseltecin Seviye Dedektörü Olarak Kullanılması, İşlemsel Yükseltecin Filtre Olarak Kullanılması, Transistörlü Osilatörlerin Kulanımı, İşlemsel Yükselteçli  Osilatörlerin Kulanımı.

 

OET203 - Güç Elektroniği

3

1

4

4

Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak Ve Diyak, Mosfet’ler, Igbt’ler, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Bir Fazlı AA Kıyıcılar, Üç Fazlı AA Kıyıcılar, Düşürücü ve Yükseltici Kıyıcıları, Akım Beslemeli İnverter, Gerilim Beslemeli İnverter, Doğrudan Frekans Dönüştürücüleri.

 

OET205 - Mikrodenetleyiciler

 

3

1

4

4

Mikrodenetleyici Mimarisi ve Donanımı, Mikrodenetleyiciye Program Yükleme, Algoritma Tasarlamak, Akış Diyagramları, Mikrodenetleyici Hafızası ve Kaydediciler, Mikrodenetleyici Program Komutları, Temel Giriş Çıkış Programları, Program Derleme ve Hata Denetimi, Mikrodenetleyici ile Buton ve Led Uygulamaları, Mikrodenetleyici İle 7 Segment Display Uygulamaları, Mikrodenetleyici ile Tuş Takımı Uygulamaları, Mikrodenetleyici ile LCD Uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

OET211 - Sistem Analizi ve Tasarımı I

0

1

1

1

Çalışma Konusunu Seçmek. Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak,

Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak.

               

 

OET231 – Staj Değerlendirme

0

2

1

6

Öğrencilerin, Programlarında Eğitimini Almış Oldukları Temel Mesleki Bilgilerini İlgilendiren İşyerlerinde (Laboratuar, Atölye, Fabrika, İşletme, Arazi, Ve Diğer  Hizmet Alanları), 6 Hafta (30 İş Günü) Süreyle, Uzman Kişiler Gözetiminde Yapmış Olduğu Çalışmalarını ve Deneyimlerini İçerecek Şekilde Hazırladıkları Staj Defterlerinin İncelenmesi, Jüri Önünde Sunumu ve Sunumların Diğer Staj Belgeleri ile Birlikte Değerlendirilmesi.

 

OET215 - Kumanda Devreleri

2

1

3

3

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Kumanda Devreleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme.

OET232 – Mesleki Uygulama Eğitimi-I                                               0       8       4           

Mesleki Uygulama Eğitimi ile ilgili işyerinde haftada bir işgünü olmak üzere,14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanların tanıtılması, Üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun  firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, Endüstrideki firmaların tanıtılması

 

 

 

 

 

 

OET223 - Bilgisayar Destekli Çizim

1

1

2

2

Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

 

OET202 - Arıza Analizi

2

1

3

3

Arıza İzolasyonu, Arızalı Birimi veya Elemanı Bulma, Arıza ve Bakım Karteksi, Katalog, Arşivleme.

 

OET204 - Programlanabilir Denetleyiciler

3

1

4

4

PLC’nin Temel Teknolojisi, PLC Üniteleri, PLC Arayüz Programı, PLC Programlama, Sıralı Fonksiyon Blokları, Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla PLC Programı, Dokunmatik Paneller, Panel Programlama.

OET206 - Mikrodenetleyici Uygulamaları

3

1

4

       4

Mikrodenetleyici ile ADC Devreleri Kurmak, Mikrodenetleyici ve Anahtarlama Elemanları ile Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici ile Sensörlü Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici ile Eeprom’lu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici ile Seri İletişim Devreleri Kurmak, Mikrodenetleyici ile Motor Kontrol Devreleri Kurmak.

 

 

OET208 - Sensörler ve Dönüştürücüler

2

1

3

4

Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları.

 

 

OET210 - Sistem Analizi ve Tasarımı  II

1

1

2

3

 

Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak.

 

 

OET220 - Radyo TV Teknolojisi

2

1

3

3

 

Radyo, Teyp, MP3 Çalar Tamiri Yapmak, Tüplü TV Tamiri Yapmak, LCD, Plazma, Projeksiyon ve LED TV Tamiri Yapmak, VCD,DVD, Uydu Alıcısı ve Video Kamera Tamiri Yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OET212 ELEKTRONİK DEVRE UYGULAMALARI

0

3

3

    3

 

Temel Elektronik Devre Elemanları ile İlgili Uygulamalar, Doğrultucu Uygulamaları, Transistör Uygulamaları, Opamp Uygulamaları, Regülatör Uygulamaları.

 

                   

 

OET233 Mesleki Uygulama Eğitimi-II                                                   0      8      4       6

 

Mesleki Uygulama Eğitimi ile ilgili işyerinde haftada bir işgünü olmak üzere,14 haftalık işyeri eğitimini içerir. Endüstri alanların tanıtılması, Üretim aşamalarının gösterilmesi, uygun  firmaların çalışma koşullarının gözlemlenmesi, iş tecrübelerinin paylaşılması, Endüstrideki firmaların tanıtılması

 

 

 

 

 

Türkçe