Diller

Kimya Teknolojisi Programı Genel Bilgiler

KİMYA VE KİMYASAL İLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 GENEL TANIM

Kimya Teknolojisi Programı,  2007- 2008 akademik yılında” Kimya Programı” adıyla, ek kontenjanla 30 öğrenci alınarak açılmıştır. 2009-2010 akademik yılında programın adı “Kimya Teknolojisi Programı” olarak değiştirilmiştir. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğrenim verilmektedir.

Kimya Teknolojisi programı, öğrencilere endüstride ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra endüstriyel kimyanın temel kavramlarını da sunmak üzere hazırlanmıştır. Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Bunun içinde, endüstriyel kimya grubunun bir üyesi olan kimya teknikerinin vasıflı işçilerden ve kimya teknisyenlerinden daha bilgili ve yüksek öngörüye sahip olması istenmektedir.

Öğrencilerimizi girişimci, azimli, yeni fikirlere açık, yeni fikirler üretebilen, tartışabilen, kabul edebilen, sosyal hayatta etkin, özgüven sahibi, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, mühendislik uygulamaları için gerekli modern gereçleri kullanma yeteneğine sahip, takım çalışmalarına yatkın, çevre, sağlık, güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğu üstlenmiş, mesleki etiğe uygun davranış sergileyen ve içinde yaşadığı topluma, ülkesine ve insanlığa hizmet edecek kimya teknikeri olarak yetiştirmek programın amacıdır.

Bir kimya teknikerinin ana görevi; kimyager ve kimya mühendislerine laboratuvar ve endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda kimyanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER

 • Üniversite ve sanayinin gereksinimi olan,
 • Ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olan, girişimci, azimli, mesleğindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen ve her alanda bilime inanan,
 • Kimyasal proseslerin tasarım ve analizini yapabilen,
 • Karşılaştığı sorunları çözebilen, bağımsız ve grup halinde çalışma ve araştırma yapabilen,
 • Profesyonel ve etik sorumluluğunun bilincinde olan,
 • Ülke ve insanlık yararına eğitim ve araştırma-geliştirme yapabilen,
 • Disiplinler arası ortak çalışma ruhuna sahip,
 • Etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim yeteneği olan,
 • İnsanlığa hizmet yönünde ufku geniş ve çevresi ile iletişim kurabilen, yurtsever kimya teknikeri yetiştirmek için gerekli eğitimi sağlamaktır.

STRATEJİLER

 1. Modern kimya teknikerliği için gerekli temel ilkeler ve yöntemler üzerine yüksek kalitede çağdaş eğitim ve öğretim programının uygulanması,
 2. Eğitim öğretimde , öğrenme ve araştırmanın interaktif ortamda ve öğrencinin yeni fikirleri, girişimciliğini ortaya çıkaracak bir zemin oluşturulması,
 3. Günümüzdeki ve gelecekteki teknolojik ve endüstriyel problemleri çözebilecek zeminin oluşturulması ve eğitimin verilmesi,
 4. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek öğrencilere gelişen teknolojinin sunulması,
 5. Disiplinler arası ortak çalışmalar yapılması,
 6. Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının toplum yararına yansıtılması,
 7. Öğrencilere araştırma imkanlarının sunulması ve bu imkanların yaygın kullanımı içi gerekli altyapının oluşturulması,
 8. Teknik seçmeli derslerin çeşitliliğini ülke ihtiyaçlarına ve kimya alanındaki gelişmelere pararlel olarak öğrencilerin petrol, gıda, çevre, enerji, biyoteknoloji, malzeme vb. birimlerde branşlaşmasını sağlayacak zeminin oluşturulması,
 9. Kimya tekniker ünvanına sahip olarak mezun olan öğrencilerimizin çağın gereği olan bilgi ve teknolojileri öğrenme ve öğretme metotlarının kavratılması,
 10. Mesleki yaşamında ve toplumsal yaşamda işveren, amir, memur, işçi ve çevresindeki insanlarla barışık olması,
 11. Teknik olmayan seçmeli derslerle öğrencilere çağın gerektirdiği genel hukuki, sosyal,iktisadi altyapıyı kazandıracak ve uygulamalarında karşılaşılabilecek hukuki ve sosyal sorunları çözebilecek şekilde düzenlenmesi,
 12. Öğrencilerin profesyonel yaşamda eğitimin sürekliliğine inanmaları, kendilerini mesleki yönden yenileyebilmeleri, etik kurallarını gözetmeleri, topluma, insanlığa ve çevreye saygılı olmalarını sağlayacak eğitimin sunulması, kimya teknolojisi programının stratejileridir.

 

VİZYON

 Topluma faydalı, çevreye duyarlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.

 

MİSYON

Temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, özgüvene sahip ara elemanları yetiştirmektir.

 

KAZANILAN DERECE

Kimya Teknikeri, Önlisans

 

PROGRAM TANIMI

Her yıl I. Öğretime 40 öğrenci alınmaktadır. Bu programda 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir.

 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Öğrenciler bu programa Sınavsız geçiş ve YGS 2 ile alınmaktadırlar.

 

MEZUNİYET ŞARTLARI

2 yıl sonunda en az 120 AKTS lik dersleri başarı ile tamamlayanlar 30 iş günlük stajını da başarı ile tamamlamışlarsa önlisans mezunu olmaya hak kazanırlar.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Programın eğitimi teorik, uygulama, proje ve laboratuvar uygulamaları şeklinde yapılmaktadır.

 

PROGRAM PROFİLİ (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kimya Teknolojisi Programı 2007- 2008 akademik yılında açılmıştır. Program öğrencilere kimya biliminin ve endüstriyel kimyanın temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır. Programda temel kimya bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler birinci yılın sonunda 30 günlük yaz stajı yapmaktadırlar.  Kimya Teknolojisi Programında örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Programda 1 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. EOSB Maden Meslek Yüksekokulunda Kimya Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1adet Genel Kimya  Laboratuarı  bulunmaktadır.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Cam fabrikaları, lastik ve kauçuk fabrikaları, çimento fabrikaları, kağıt fabrikaları, şeker fabrikaları, boya fabrikaları, gıda sektörü, ilaç sektörü, gübre fabrikaları, toprak sektörü, kozmetik ve temizlik sektörü, enerji sektörü, petrol sektörü, otomotiv fabrikaları, metal sektörü, deri sektörü, tersaneler, tekstil sektörü, petrokimya, sağlık sektörü, maden sektörü, inşaat sektörü, vb. gibi birçok özel sektörde iş imkânı bulabilir. Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

 Bu programdan mezun olan öğrenciler; Kimya Mühendisliği ,Çevre Mühendisliği, Kimya ,Kimya ve Süreç Mühendisliği ve Polimer Mühendisliği bölümlerine DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilirler.

 

 

 

 

 

 

Türkçe